Vers

Személyes Angyalom


Angyali üdvözlet,
Nem kívánsz különbet,
Önzetlen áldozat,
Ébren is álmokat,
Láthatunk ábrándot,
Csodaszép vágyálmot,
Szerelmet éltető,
Sohasem kétkedő,
Jólelkű bizalmat,
Átható nyugalmat,
Lényege megragad,
Örökre megmarad,
Szerelem oltárán,
Őszintén, igazán,
Erre, mi esküszünk,
Egy húron pendülünk,
Lelkünknek dallama,
Örökké tartana,
Virágos réteken,
Végtelen éjeken,
Talán, azon is túl,
És minden lángra gyúl,
Nem álom, létező,
Vétkező, észvesztő,
Lám, máig sem szűnik,
Csak perceknek tűnik,
Éveknek múlása,
Hangjának búgása,
Fülemben csilingel,
Magához bilincsel.