Vers

A Búsképű Lovag


La Mancha szülöttét,
Szíven is ütötték,
Lovagos regények,
Bajvívó legények,
A hősöknek harca,
Fel is derült arca,
Magában eldönté,
Lovag lesz örökké,
Páncélja rozsdamart,
Nincsen, mi visszatart,
Fejére felrakja,
Papírból sisakja,
Kellene egy szolga,
Fegyvereket hordja,
Egyszerű észjárás,
Aprócska elvárás,
Sancho egy szamáron,
Gazdája lóháton,
Rocinante nyergén,
Poroszkálnak kergén,
Szükséges egy hősnő,
Szépséges, feltűnő,
Szerelmének tárgya,
Hőn áhított párja,
Szíve kapott lángra,
Dulcinea, drága,
Veszély sem rettenti,
Ha kell, hát megmenti,
Jóérzés nevében,
Leginkább fejében,
Kalandot keresi,
Az ellent leveri,
Szándéka önzetlen,
Elszántan, töretlen,
Segíti a gyengét,
Forgatja a pengét,
Támadó óriás,
Nagyra nőtt látomás,
Küzdelmet választva,
Önmagát áltatva,
Elméjével játszik,
Szélmalomnak látszik,
Végtelen mezőkön,
Tettre kész, örökkön,
Birkanyájat nézte,
Hadseregnek vélte,
Támadás! Kiáltja,
Kardját is kirántja,
Vándorló lovag lét,
Nem kevés, most a tét,
Veszélyt is rejteget,
Kapott sok ütleget,
Rokonok ápolják,
Eszement! Ráfogják,
Elméje nem tisztul,
Kalandvágy nem csitul,
Őrzői lankadnak,
Alkalmat adhatnak,
Kihasznált esélyek,
Kijátszott személyek,
Sancho is csodálja,
Hűséges hozzája,
Úton vannak újra,
Hadviselős túra,
Nagyurak, hercegek,
Akár a gyermekek,
Nevetgélnek rajta,
Lovagias fajta,
Küldetése komoly,
Arcán nincsen mosoly,
Hadban áll, bolyongva,
Uraknak bolondja,
Ám lelke, érzelmes,
Őrjöngő szerelmes,
Vagy éppen, helyette,
Vezeklő remete,
Élete regényes,
Szerelme reményes,
De lassan megpihen,
Ellene mennyien,
Most hát, az öreg Don,
Kinél nincsen pardon,
Leteszi a kardot,
Megfizetve sarcot,
Legyen ez, egy végszó,
Tiszteletre méltó,
Cervantes, ki csúfol,
Lovagregényt gúnyol,
Végképp nem gondolta,
Fő művét alkotta.