Vers

Egy-más


Szerelem, ha volt is, elmúlt rég,
Feketén tátongó szakadék,
Nincs már két csillog szempár,
Elillant, röpke reménysugár,
Bántóan ridegek a szavak,
A remények szertefoszlanak,
Elhamvadt, kialudt buja tűz,
Vágyakozás, más karjába űz,
Elmúlt, tovaszállt őszinteség,
Lényeg, a várva várt nyereség,
Becstelenség, égbekiáltó,
Szomorú végzetet kiváltó.