Vers

Régmúlt


Rendetlen asztalon,
Szomorú alkalom,
Hervadó virággal,
Bánható hibákkal,
Megsárgult terítő,
Bánatból merítő,
Történet lezárult,
Világod elárult,
Hétköznap szürkeség,
Múlandó büszkeség,
Panaszod halkszavú,
Siralmas mélabú,
Ritmusa monoton,
Sötétlő alkonyon,
Derengő rejtelem,
Hangja már nesztelen,
Elhaló lépések,
Múlása létének,
Elvétve látható,
Halványan láttató,
Emlékek képében,
Holdsugár fényében,
Porlepte pamlagon,
Elnyúlva, parlagon,
Múltadnak kedvese,
Illékony szelleme.